הגדלת גופן
הקטנת גופן
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
  • M-עבור לתוכן העמוד
  • H-עמוד הבית
  • F-פורום
  • B-אודות
  • A-הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
ביטול נגישות
מבזקים ועדכונים
 
 
 

ממתק לפרשת בראשית

השבת נקרא על הבריאה ובהקשר זה מובא ויכוח בין טורנוסטרופוס הרשע לרבי עקיבא

השבת נקרא על הבריאה ובהקשר זה מובא ויכוח בין טורנוסטרופוס הרשע לרבי עקיבא:

אחרי שנשאל ר"ע מעשיו של מי גדולים יותר? 
אמר לו רבי עקיבא: של בשר ודם
אמר לו הרשע: ראית השמים והארץ, יכול האדם לעשות כיוצא בהם
ענה רבי עקיבא: אל תביא משהו, שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטים עליו, אלא אמור דברים שהם מצויין ברמה של  בני אדם
אמר לו: למה אתם  נימולים(הרי הקב"ה ברא את התינוק לא נימול)
אמר לו: אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני, ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נאים משל הקדוש ברוך הוא
הביא לו רבי עקיבא שבלים ועוגיות ושאל מה אתה מעדיף? הרי  בטבע גד?9Cים שיבולים והאדם משפר ומכין קמח וממנו אופה עוגות
אמר לו טורנוסרופוס הרשע: אם הקדוש ברוך הוא רוצה במילה, למה אינו יוצא הוולד מהול ממעי אמו
אמר לו רבי עקיבא: ולמה טיבורו יוצא עמו והוא תלוי בבטנו ואמו חותכתו
ומה שאתה אומר למה אינו יוצא מהול, שלא נתן הקדוש ברוך הוא המצוות אלא לצרף האדם בהם, לכך אמר דוד: כל אמרת אלוה צרופה.

האדם משלים את הבריאה!!

חומר למחשבה  שבת שלום.

חיים דברת