הגדלת גופן
הקטנת גופן
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
  • M-עבור לתוכן העמוד
  • H-עמוד הבית
  • F-פורום
  • B-אודות
  • A-הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
ביטול נגישות
מבזקים ועדכונים
 
 
 

פרשת במדבר וחג השבועות

”וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל-על פי ה ביד משה”

פרשת השבוע (צילום: תמונה פרטית)

צמידות פרשת במדבר לחג השבועות מחייב אותי לכתוב על הקשר בין חיי המידבר לקבלת התורה ,ועל פי המדרשים  השונים היו סיבות מיוחדות לקבלת התורה במדבר ,

1.המדרש במכילתא לספר שמות שואל את אותה השאלה,  ומנמק במילים הבאות:

לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר. אמר הקב"ה, אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ, מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והן בטלים מן התורה, אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה, שיהיו אוכלים מָן ושותים מֵי- הבאר והתורה נכללת בגופן

לפי הבנה זו העיסוק בצרכים החומריים מסיט את האדם  מלימוד התורה.

 

2.על פי מדרש אחר הסיבה  קצת שונה:

"ויחנו במדבר" (שמות יט שנקרא בשבועות) ניתנה תורה בדימוס, פרהסיה, במקום הפקר, שאילו ניתנה בארץ ישראל, היו אומרים לאומות העולם, אין להם חלק בה. לפיכך ניתנה במדבר, במקום הפקר, וכל הרוצה לקבל יבוא ויקבל, לפי זה התורה יכולה להיות אוניברסאלית לכולם..

 

המדרש לפרשתנו המוסיף נימוק מעניין: 3.

-

"וידבר ה’ אל משה במדבר סיני". למה במדבר סיני? מכאן שנו חכמים בג’ דברים ניתנה התורה - באש ובמים ובמדבר.

 באש מנין? "וְהַר סִינַי עָשַׁן כּוֻלּוֹ מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו ה’ בָּאֵשׁ"

, ובמים מנין? שנאמר "גַּם שָׁמַיִם נָטָפוּ גַּם עָבִים נָטְפוּ מָיִם: "(שופטים ה, ד).

 ובמדבר מנין? "וַיְדַבֵּר ה’ אֶל משֶׁה בְּמִדְבַּר" (במדבר א, א).

 ולמה ניתנה בג’ דברים הללו? אלא מה אלו חינם לכל באי העולם, כך דברי תורה חינם הם, שנאמר "הוֹי כָּל צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם" (ישעיה נ"ה 1).

  1. דבר אחר: "וידבר ה’ אל משה במדבר סיני" לומר לנו כי כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר אינו יכול לקנות את החכמה והתורה. לכך נאמר במדבר.

 

אולי כדאי שנבין שתלמידי חכמים שתורתם אומנותם דומים לצמחים בחממה וחייבים לוותר על תענוגות העולם ולכן הציבור חייב לאפשר להם להמשיך וללמוד כדי שאחר כך נהנה מפירותיהם.

 

שבת שלום לימוד מהנה וחג שמח: